© Yle / Jyrki Valkama

Suomalaisen urheilujournalismin bibliografia

Tässä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimushankkeessa on tuotettu kaikille avoin suomenkielinen verkkobibliografia, johon on koottu tematisoidusti suomalaista urheilujournalismia käsittelevät kirjalliset julkaisut. Bibliografian lisäksi sivustolla esitellään tiiviisti keskeisiä käsitteitä, urheilujournalismin ominaispiirteitä ja suomalaisen urheilujournalismin historiaa. Sivuston tavoitteena on tarjoilla helposti tavoitettavaa tutkimustietoa laajalle käyttäjäkunnalle.

Bibliografian sisältämät julkaisut on jäsennetty aiheittain kahdeksaan pääteemaan, jotka puolestaan jakautuvat kahdesta neljään alateemaan. Pääteemat ovat Urheilujournalismi ihmis- ja mielikuvien luojana; Urheilujournalismin historia ja kirja-arvostelut; Urheilujournalismin pelikentällä; Urheilukieli ja -selostukset; Urheilulehdistö; Urheilulähetykset ja niiden kuluttajat; Urheilun sankarit ja konnat; sekä Urheilutoimittajat ja heidän työnsä. Pääteemoista on laadittu niiden keskeisiä piirteitä ja tutkimustuloksia esittelevät kirjoitukset, jotka ovat luettavissa teemasivuilla.

Aiheittain teemoittelun lisäksi bibliografian aineisto on luokiteltu julkaisutyypeittäin. Tyypittelyssä on noudatettu opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemää julkaisutyyppiluokittelua. Pääluokkia on kahdeksan: Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit; Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit; Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit; Ammattiyhteisölle suunnatut teokset; Yleistajuiset artikkelit; Yleistajuiset teokset; Väitöskirjat ja lisensiaatintyöt sekä Pro gradu -tutkielmat.

Aineiston keruu on rajautunut suomalaista urheilujournalismia käsitteleviin kirjallisiin lähteisiin, jotka sijoittuvat johonkin bibliografiaan sisällytetyistä julkaisutyypeistä. Yleistajuisista artikkeleista bibliografiaan on sisällytetty ammatti- ja aikakauslehdissä julkaistut jutut, mutta sanomalehdet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Julkaisuja on koottu bibliografiaan useista eri tietokannoista ja hakupalveluista. Hakusanoja ovat olleet urheilu-alkuisesti muun muassa journalismi, media, lähetys, kieli, toimittaja ja selostaja erilaisine sijapäätteineen. Tavoitteena on ollut paikantaa kattavasti alaa ja sen tekijöitä tarkastelevat tekstit. Bibliografia päivitetään kerran vuodessa. Tällä hetkellä se sisältää vuoden 2022 loppuun mennessä ilmestyneet julkaisut.

Sivun kuvat

Ylen Urheiluruudun 50-vuotisjuhlakiertue. Kristiina Kekäläinen (vas.), Laura Arffman ja Niki Juusela pukeutuneena nostalgisiin asuihin 12.4.2013.

Urheiluselostajana parhaiten tunnetuksi tullut Pekka Tiilikainen työn touhussa Helsingissä vuonna 1963.

Kestävyysjuoksija Martti Vainio Antero Viherkentän haastateltavana.

Toimittajat haastattelevat Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen Arto Javanaista.

Aulis Virtanen (vas.) ja Pentti Pirhonen selostamassa jääkiekon MM-kisoja Tampereella vuonna 1965.

Suomalaisen urheilujournalismin bibliografia © Yle / Jyrki Valkama © Urheilumuseo Urheilujournalismi Tutkimusteemat Julkaisutyypit Tiedonkeruu ja rajaukset Tassa Jyvaskylan yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimushankkeessa on tuotettu kaikille avoin suomenkielinen verkkobibliografia, johon on koottu tematisoidusti suomalaista urheilujournalismia kasittelevat julkaisut. Bibliografian lisaksi sivustolla esitellaan tiiviisti keskeisia kasitteita, urheilujournalismin ominaispiirteita ja suomalaisen urheilujournalismin historiaa. Sivuston tavoitteena on tarjoilla helposti tavoitettavaa tutkimustietoa laajalle kayttajakunnalle. Bibliografian sisaltamat julkaisut on jasennetty aiheittain kahdeksaan paateemaan, jotka puolestaan jakautuvat kahdesta neljaan alateemaan. Paateemat ovat Sankarit ja konnat urheilujournalismissa; Urheilujournalismi ihmis- ja mielikuvien luojana; Urheilujournalismin historia ja kirja-arvostelut; Urheilujournalismin pelikentalla; Urheilukieli ja -selostukset; Urheilulahetykset ja niiden kuluttajat; Urheilulehdisto; seka Urheilutoimittajat ja heidan tyonsa. Paateemoista on laadittu niiden keskeisia piirteita ja tutkimustuloksia esittelevat kirjoitukset, jotka ovat luettavissa teemasivuilla. Aiheittain teemoittelun lisaksi bibliografian aineisto on luokiteltu julkaisutyypeittain. Tyypittelyssa on noudatettu opetus- ja kulttuuriministerion maarittelemaa julkaisutyyppiluokittelua. Paaluokkia on kahdeksan: Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit; Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit; Ammattiyhteisolle suunnatut artikkelit; Ammattiyhteisolle suunnatut teokset; Yleistajuiset artikkelit; Yleistajuiset teokset; Pro gradu -tutkielmat; seka Vaitoskirjat ja lisensiaatintyot. Julkaisutyypit jakautuvat edelleen yhdesta kolmeen alatyyppiluokkaan esimerkiksi vaitoskirjat monografioihin ja artikkelivaitoskirjoihin. Suomalaista urheilujournalismia kasittelevia julkaisuja on koottu bibliografiaan useista eri tietokannoista ja hakupalveluista (mm. Finna, ARTO, Google). Hakusanoja ovat olleet urheilu-alkuisesti muun muassa journalismi, media, lahetys, kieli, toimittaja ja selostaja erilaisine sanapaatteineen. Tavoitteena on ollut paikantaa kattavasti alaa ja sen tekijoita tarkastelevat tekstit. Bibliografia paivitetaan kerran vuodessa. Talla hetkella se sisaltaa vuoden 2021 loppuun mennessa ilmestyneet julkaisut. Yleistajuisista artikkeleista bibliografiaan on sisallytetty ammatti- ja aikakauslehdissa julkaistut jutut, mutta sanomalehdet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Opinnaytteiden rajausperusteena on vahintaan pro gradu -taso eli AMK-opinnaytteita ei ole huomioitu. Yle Urheilun 50 vuotta, maakuntakierros 12.4.2013. Kristiina Kekalainen, Laura Arffman ja Niki Juusela pukeutuneena nostalgisiin asuihin. © Yle / Jyrki Valkama Pekka Tiilikainen tyon touhussa Helsingissa vuonna 1963. © Urheilumuseo Kestavyysjuoksija Martti Vainio Antero Viherkentan haastateltavana. © Urheilumuseo Toimittajat haastattelevat Suomen miesten jaakiekkomaajoukkueen pelaajaa Arto Javanaista. © Urheilumuseo Aulis Virtanen (vas.) ja Pentti Pirhonen selostamassa jaakiekon MM-kisoja Tampereella vuonna 1965. © Urheilumuseo.

Sivun kuvat Yle Urheilun 50 vuotta, maakuntakierros 12.4.2013. Kristiina Kekalainen, Laura Arffman ja Niki Juusela pukeutuneena nostalgisiin asuihin. © Yle / Jyrki Valkama Pekka Tiilikainen tyon touhussa Helsingissa vuonna 1963. © Urheilumuseo Kestavyysjuoksija Martti Vainio Antero Viherkentan haastateltavana. © Urheilumuseo Toimittajat haastattelevat Suomen miesten jaakiekkomaajoukkueen pelaajaa Arto Javanaista. © Urheilumuseo Aulis Virtanen (vas.) ja Pentti Pirhonen selostamassa jaakiekon MM-kisoja Tampereella vuonna 1965. © Urheilumuseo.